1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A., I/5.

+36 1 439 0670

Nyitvatartás: H-Cs 8:00-17:00, P 8:00-14:00

barbalics@kozjegyzo.hu

Közjegyzői díjak

A közjegyző hatáskörébe utalt minden eljárásnak jogszabályban meghatározott ellenértéke van, ennek megfelelően a díjszabás és annak alkalmazása minden közjegyzői irodában egységes. A díjszabás alkalmazását a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ellenőrzi.

Előzetes kalkulációt adni a várható közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről konkrét megkeresés esetén áll módunkban, mivel a díjszabás a jogszabályoknak megfelelően minden ügyben egyedileg számolt és kiállított költségjegyzék alapján kerül alkalmazásra. Várjuk szíves megkeresésüket elérhetőségeink bármelyikén! 

A közjegyzői munkadíjat készpénzben, bankkártyával vagy átutalással is módjában áll rendezni, a közjegyzői tevékenységet megelőzően vagy annak befejezése alkalmával.

A közjegyzői munkadíj és költségtérítés várható összegéről a közjegyző az eljárás megkezdésekor tájékoztatja a felet. A közjegyzői munkadíjat és költségtérítést kérelemre indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező fél, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél köteles megfizetni. Több fél esetén a fizetési kötelezettség a közjegyző felé egyetemleges.

Ha a közjegyző eljárása rajta kívül álló okból befejezetlen marad, munkadíjra és költségtérítésre a ténylegesen elvégzett munka arányában tarthat igényt.

A közjegyzői díjszabásra vonatkozó szabályokról a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján tájékozódhat: https://www.mokk.hu/