1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A., I/5.

+36 1 439 0670

Nyitvatartás: H-Cs 8:00-17:00, P 8:00-14:00

barbalics@kozjegyzo.hu

A közjegyzői tevékenységről általánosságban

A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében – az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként – jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, ennek érdekében a törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak. 

A közjegyzőt az igazságügyi miniszter nevezi ki határozatlan időre. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat. A közjegyzők tevékenységét az igazságügyi szervek, illetve igazgatási jogkörben eljárva a területi közjegyzői kamarák ellenőrzik. A közjegyző eljárása során csak a törvénynek van alávetve, és nem utasítható. Még erre irányuló felkérés esetén sem nyújthat segítséget jogszabályba ütköző vagy tisztességtelen ügyletekben.

A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek kérelmére pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – a felek esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében. A közjegyző lefolytatja a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat is.

A közjegyzői szolgáltatás teljeskörű, a közjegyző az általa intézett ügyekhez kapcsolódó hatósági eljárásokban jogszabályi felhatalmazás alapján képviseli az ügyfeleket, így elkerülhető a hosszas utánajárás, a fáradságos ügyintézés.

Irodánk egyik fő feladata szerződések és jognyilatkozatok közjegyzői okiratba foglalása, illetve ténytanúsító közjegyzői okiratok kiállítása. 

A közjegyzői okiratok az ügyleti okirat és a ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ügyleti okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét (közhiteles módon igazolja, a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel), a ténytanúsító okiratban a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában.

Az elkészített ügyleti okiratok és jegyzőkönyvi formájú ténytanúsító okiratok eredeti példányát irodánk, majd a Közjegyzői Levéltár megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. Ezen okiratok nem selejtezhetőek, nem veszhetnek el, elektronikusan is archiválásra kerülnek.

Az ügyleti okirathoz fűződő egyik legfontosabb joghatás, hogy az okiratot készítő közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, a jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét.